Thứ sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018

HTML5 – Canvas 2D: Hiệu ứng bóng chuyển động và phản xạ – part 2

Ngày đăng: 18/4/2012, 8:26:50AM | Lượt xem: 1,443
Hot!

Tiếp theo phần trước, tôi sẽ thêm các chướng ngại vật hình chữ nhật vào canvas để tạo đường di chuyển của trái bóng. Các chướng ngại vật được tôi lấy từ bài: HTML5 – Chọn và di chuyển đối tượng trên Canvas.