Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2019

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop

Ngày đăng: 26/6/2012, 7:46:0AM | Lượt xem: 3,789
Hot!

Nâng cao kỹ năng sử dụng công cụ Ellipse Tool và Direct Selection Tool trong Photoshop bằng bài thực hành vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh.

Nâng cao kỹ năng sử dụng công cụ Ellipse Tool và Direct Selection Tool trong Photoshop bằng bài thực hành vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh.

Bước 1: Vào menu File > New, tạo một ảnh mới kích thước 1024x768 pixels. Chọn công cụ Gradient Tool (phím G), thiết lập chế độ Radial Gradient và dải màu chuyển #683C19 đến #341906 từ thanh tùy chọn nằm phía trên giao diện chính. Tiếp đến, bạn nhấn giữ chuột và kéo một đường thẳng từ giữa ảnh xuống mép dưới của ảnh để tạo nền.

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Bước 2: Chọn công cụ Rectangular Marquee Tool (phím M), khoanh chọn nửa vùng dưới của ảnh. Chọn lại công cụ Gradient Tool, thiết lập chế độ Linear Gradient và thiết lập dải màu chuyển #2d1807 đến trong suốt (Opacity bằng 0%) từ thanh tùy chọn nằm phía trên giao diện chính. Sau đó, bạn nhấn giữ chuột và kéo một đường thẳng từ mép trên vùng chọn (giữa ảnh) xuống mép dưới vùng chọn (đáy ảnh).

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Kết quả:

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Bước 3: Tạo một layer mới (Ctrl+Shift+N), chọn công cụ Ellipse Tool (phím U), vẽ một vài vòng tròn với kích thước khác nhau như hình dưới đây. Lưu ý: Nhấn thêm phím Shift khi vẽ một vòng tròn mới, mục đích là để tất cả các vòng tròn đều nằm trên cùng một layer. Sau khi vẽ xong, bạn nhấn chuột phải lên layer chứa các vòng tròn, chọn Rasterize Layer.

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Bước 4: Chọn công cụ Rectangular Marquee Tool (phím M), khoanh vùng nửa dưới của ảnh (tương tự bước 2), nhấn phím Delete để xóa đi nửa dưới của các vòng tròn vừa vẽ.

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Tiếp tục, bạn chọn công cụ Erase Tool (phím E) với nét cọ mềm, thiết lập giá trị Opacity bằng 30% từ thanh tùy chọn nằm phía trên giao diện chính, lần lượt xóa nhẹ vùng bên dưới vòng tròn (vị trí giáp ranh giữa dải màu chuyển và vòng tròn).

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Kết quả bạn sẽ thu được hình ảnh ngọn núi và đường chân trời như hình dưới đây:

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Bước 5: Chọn công cụ Ellipse Tool (phím U), thiết lập màu #327D76 cho Foreground Color, vẽ một hình bầu dục theo chiều dọc như hình bên dưới.

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Chọn công cụ Direct Selection Tool (phím A), nhấp chuột lên vùng biên hình bầu dục, sau đó đẩy nút phía dưới hình lên trên để phần dưới bầu hơn phần trên. Nhấn Enter.

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Bước 6: Lần lượt tạo các layer mới và sử dụng công cụ Ellipse Tool để vẽ hình con mắt theo thứ tự dưới đây.

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Tiếp đến, bạn chọn tất các bốn layer chứa các thành phần của mắt (nhấn phím Shift khi chọn), nhấn Ctrl+G để gom các layer trên vào cùng một nhóm. Nhấn chuột phải lên nhóm vừa tạo, chọn Duplicate Group, nhấn Ctrl+T và thu nhỏ con mắt thứ hai, đặt vị trí bên trái con mắt thứ nhất như hình dưới đây.

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Tương tự, bạn nhân bản thêm một nhóm khác, nhấn Ctrl+T để điều chỉnh kích thước con mắt thứ ba to hơn mắt thứ hai và nhỏ hơn mắt thứ nhất, đặt vị trí bên phải con mắt thứ nhất.

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Bước 7: Sau khi vẽ thân và mắt nhân vật, bạn tiến hành vẽ miệng nhân vật. Chọn công cụ Line Tool, thiết lập màu #281506 cho Foreground Color.

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Vẽ một đường ngang nằm dưới ba con mắt, chọn công cụ Direct Selection Tool (phím A).

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Nhấn chuột phải lên đường ngang vừa vẽ, chọn Add Anchor Point, một điểm neo mới sẽ được tạo tại vị trí giữa đường ngang.

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Nhấn giữ và kéo điểm neo theo hướng xuống dưới, đồng thời kéo dài hai “que” tương ứng hướng sang hai bên.

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Tương tự, bạn dùng công cụ Ellipse Tool với màu #A51313 để tạo hình lưỡi nhân vật.

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Bước 8: Chọn công cụ Rounded Rectangule Tool, thiết lập giá trị Radius bằng 10px và màu trắng để tạo hình răng cho nhân vật.

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Tương tự, bạn tạo thêm nhiều răng nhỏ dần về hai phía. Kết quả:

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Bước 9: Tiếp đến, bạn lại sử dụng công cụ Ellipse Tool để vẽ hai chân với mã màu #215A55.

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Để tạo bóng cho nhân vật, bạn cũng sử dụng công cụ Ellipse Tool với mã màu #261304.

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Tương tự, bạn tạo thêm nhiều nhân vật với màu sắc khác nhau và trang trí thêm một vài chi tiết phụ khác (như đính nơ, tạo lời thoại,…) để nhân vật trở nên sinh động hơn.

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Kết quả cuối cùng:

Vẽ nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh bằng Photoshop, Thủ thuật - Tiện ích, Công nghệ thông tin, Photoshop, Photoshop ve nhan vat hoat hinh, nhan vat hoat hinh, Ellipse Tool, Direct Selection, Rectangular, Ellipse Tool, Rectangular, ghep anh, tao anh nen, anh nen, thu thuat tien ich, cong nghe thong tin

Chúc bạn thành công!

24h.com.vn
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.