Thứ sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Khám phá action Edit aspnet mvc

Ngày đăng: 9/10/2012, 14:49:25AM | Lượt xem: 4,963
Hot!

 Hôm nay chúng ta sẽ tham khảo action Edit của TaskController, đây là một action được sinh ra bởi Visual Studio. Sau đó chúng ta sẽ lập trình thêm một trang hỗ trợ tìm kiếm tác vụ.

 Bạn hãy chạy ứng dụng và sau đó duyệt địa chỉ /Task/Index, tiếp đó tại danh sách các tác vụ, bạn hãy rê chuột đến link Edit của một tác vụ bất kỳ:

 

Bạn sẽ thấy ở phía bên dưới sẽ xuất hiện địa chỉ của link mà bạn rê chuột lên, ở trong hình là /Task/Edit/4, nghĩa là link sẽ được action Edit của Task