Thứ tư, ngày 19 tháng 6 năm 2019

lập trình chức năng tìm kiếm and view asp.net mvc

Ngày đăng: 9/10/2012, 14:57:29AM | Lượt xem: 9,937
Hot!

 Tiếp theo bạn sẽ thêm action có tên là Search giúp bạn có thể tìm kiếm tác vụ bằng tên của nó. Bạn có thể truy xuất action này thông qua địa chỉ /Movies/Search. Khi triệu gọi, ứng dụng sẽ trả về một form cho phép bạn nhập nội dung cần tìm kiếm tác vụ.

 Đầu tiên bạn cần thêm action Search vào lớp TaskController, phương thức Search sẽ trả về một view có ô tìm kiếm:

public ActionResult Search(string criteria)
    {
      var tasks = from t in db.Tasks select t;

      if(!string.IsNullOrEmpty(criteria))
      {
        tasks = tasks.Where(x => x.Content.Contains(criteria));
      }

      return View(tasks);
    }

 

Câu lệnh đầu tiên sẽ tạo ra một câu truy vấn LINQ trả về tất cả các tác vụ, sau đó câu lệnh tiếp theo sẽ kiểm tra xem thử nội dung tìm kiếm có tồn tại không, nếu có thì sẽ cập nhật câu truy vấn để tìm các tác vụ nội dung chứa nội dung tìm kiếm. Điều bạn cần lưu ý đó là tại thời điểm này, chưa có bất kỳ nội dung nào được lấy lên từ database, khi chỉ khi bạn duyệt qua các phần từ của đối tượng tasks (ở View sẽ là Model) hoặc gọi tasks.ToList() thì lúc đó câu truy vấn (query) sẽ được chuyển thành câu lệnh SQL và đối tượng DbContext sẽ thực thi câu lệnh để lấy các task lên. 

 

Bây giờ bạn có thể tạo view Search.cshtml cho action vừa mới tạo. Nhấp chuột phải lên phương thức Search và click chọn AddView, và sau đó sẽ xuất hiện hộp thoại AddView, bạn hãy chọn như hình bên dưới:

Bạn cần phải tạo ra một strongly-typed view và dạng được tạo ra là list để hiển thị danh sách các tác vụ. View được tạo ra có mã như sau:

@model IEnumerable<ToDoApp.Models.Task>

@{
  ViewBag.Title = "Search";
}

<h2>Search</h2>

<p>
  @Html.ActionLink("Create New", "Create")
</p>
<table>
  <tr>
    <th>
      Content
    </th>
    <th>
      CreateDate
    </th>
    <th>
      DueDate
    </th>
    <th></th>
  </tr>

@foreach (var item in Model) {
  <tr>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.Content)
    </td>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.CreateDate)
    </td>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.DueDate)
    </td>
    <td>
      @Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id=item.Id }) |
      @Html.ActionLink("Details", "Details", new { id=item.Id }) |
      @Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { id=item.Id })
    </td>
  </tr>
}

</table>

Bạn hãy chạy ứng dụng và điều hướng đến địa chỉ /Task/Search, bạn sẽ thấy:

Kết quả là tất cả các task đều được hiển thị. Nếu bạn điều hướng đến /Task/Search?criteria=ASP, bạn sẽ thấy:

Nhưng nếu bạn muốn URL phải là /Task/Search/ASP thay vì là /Task/Search?criteria=ASP để URL trở nên thân thiện hơn. Nếu bạn đã đọc các bài trước, bạn sẽ biết rằng chúng ta có một tuyến mặc định là /{Controller}/{Action}/{id}, nghĩa là, nếu bạn thay tham số criteria bạn có thể áp dụng theo tuyến này, nhưng ngoài ra, bạn vẫn còn một cách khác để áp dụng tuyến nói trên, đó là sử dụng thuộc tính [Bind()] như sau:

Với thuộc tính [Bind(Prefix = “id”)], tham số criteria được hiểu thành tham số có tên là id khi ánh xạ URL của request với bảng định tuyến (routing table). Và hệ quả là bạn có thể sử dụng URL thân thiện hơn:

Có một phần còn thiếu trên view đó là hộp văn bản để có thể nhập vào nội dung cần tìm kiếm, và vì vậy bạn sẽ thêm một HTML Form vào view ngay bên dưới dòng @Html.ActionLink("Create New", "Create") như sau:

@using (Html.BeginForm())
  {  
    <p>
      Title: @Html.TextBox("criteria")
      <input type="submit" value="Filter" />
    </p>
  }

 

Câu lệnh using(Html.BeginForm()){…} giúp tạo ra mã HTML của một HTML Form. Câu lệnh @Html.TextBox(“criteria”) giúp tạo ra một phần tử HTML là <input type=”text” id=”criteria” name=”criteria” />, bạn nên nhớ rằng, thuộc tính name của các thẻ <input..> sẽ được dùng để ánh xạ với các tham số của phương thức action, nên nếu các bạn không sử dụng các phương thức của đối tượng Html thì bạn đừng quên thuộc tính name.

 

Tới lúc này bạn hãy bỏ thuộc tính [Bind(Prefix = “id”)] ở tham số của phương thức Search của TaskController, nếu bạn vẫn để thuộc tính đó thì name của text box mà bạn tạo ra phải là “id”, và chúng ta không muốn nhầm hiểu đó là một khóa hay là thuộc tính duy nhất. Sau khi đã loại bỏ thuộc tính nói trên, hãy biên dịch và chạy ứng dụng, hãy đến địa chỉ /Task/Search và điền vào text box giá trị là “ASP” và sau đó hãy nhấn chuột vào nút Filter. Khi nhấn chuộc vào nút nhấn này, một request dạng POST sẽ được gởi lên server với tham số criteria có giá trị là “ASP”, và sau đó sẽ trả về kết quả ở cùng địa chỉ như hình dưới đây:

 

 

Nguồn d.jou.vn
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.