Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Bài 6: Phát hiện va chạm giữa 2 đối tượng- Corona Labs

Ngày đăng: 8/11/2012, 8:30:6PM | Lượt xem: 4,706
Hot!

 baì này sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra va chạm giữa 2 đối tượng. Code demo

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
--Yêu cầu sử dụng tính chất vật lý 
require ( "physics" ) 
physics.start()--Bắt đầu 
physics.setGravity( 0, 0 )--Đặt gia tốc = 0 

--Khai báo 1 hình tròn có tên là hero 
local hero = display.newCircle( 40, 40, 30 ) 
hero.name = "hero" 

--Add cho nó tính chất vật lý với kiểu dynamic 
physics.addBody(hero, "dynamic") 

--Hàm này sử lý khi ta chạm và kéo đối tượng hero 
local function moveHero (event) 
  hero.x = event.x 
  hero.y = event.y 
end 
--Add thêm phần sự kiện 
hero:addEventListener("touch", moveHero) 

--Khai báo 1 hình tròn khác nằm ở giữa màn hình 
local colorSensor = display.newCircle( 160, 240, 80 ) 

--Thêm tính chất vật lý và đặt giá trị isSensor = true 
physics.addBody(colorSensor, {isSensor = true}) 
colorSensor.alpha = 0.2 
--Add phần lắng nghe 
colorSensor:addEventListener("collision", colorSensor) 
--Tạo 1 hàm colorSensor kế thừa collision 
function colorSensor:collision (event) 
  --Mỗi khi va chạm ta thay đổi màu nền đối tượng Hero 
  if event.other.name == "hero" and event.phase == "began" then 
    red = math.random(0,255) 
    green = math.random(0,255) 
    blue = math.random(0,255) 
    hero:setFillColor(red, green, blue) 
    end 
end 

SourceCode

Nguồn vietandroid.com
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.