Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2019

Các hàm cơ bản của NSString - objective C

Ngày đăng: 4/12/2012, 0:0:0AM | Lượt xem: 4,680
Hot!

hnay mình mới động đến lớp nsstring và thấy nó chuối hơn .net hay java lên mình tổng hợp lại 1 số hàm cơ bản của lớp nsstring cho ae tham khảo. 

1. Cắt Chuỗi - substring

 


    NSString *main=@"0123456789";

    NSLog(@"%@",[main substringFromIndex:3]);

    NSLog(@"%@",[main substringToIndex:3]);

    NSLog(@"%@",[main substringWithRange:NSMakeRange(3, 5)]);

kết quả

 


2012-12-04 16:18:32.187 doanhkisi-[2012:11303] 3456789

2012-12-04 16:18:32.188 doanhkisi-[2012:11303] 012

2012-12-04 16:18:32.209 doanhkisi-[2012:11303] 34567

 

2.bắt đầu, kết thúc - startwith, endwith

bắt đầu

 

if ([str hasPrefix:@"-"]) {

                str=[str substringFromIndex:1];

            } 

if(main hasSuffix:"abc"])

{

do something

}

3. Contain

do trong objective C ko có hàm contrain lên ta dùng cách này

 


if ([result rangeOfString:@"facebook.com"].location != NSNotFound) { // Substring found... }

 

 

 

doanhkisi
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.