Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2019

Các hàm toán học- math function objective c

Ngày đăng: 18/2/2013, 10:12:39AM | Lượt xem: 2,536
Hot!

Đầu năm mới khai xuân 1 bài viết về các hàm toán học trong objective C, mong các ae ủng hộ. Các hàm này khá thông dụng nhưng cũng rất hay quên. rất cần thiết cho newbie.

double pow ( double, double )

NSLog(@"%.f", pow(3,2) ); //result 9
NSLog(@"%.f", pow(3,3) ); //result 27

double  sqrt( double ) - square root

NSLog(@"%.f", sqrt(16) ); //result 4
NSLog(@"%.f", sqrt(81) ); //result 9

double ceil ( double )

NSLog(@"res: %.f", ceil(3.000000000001)); //result 4
NSLog(@"res: %.f", ceil(3.00)); //result 3

double floor ( double )

NSLog(@"res: %.f", floor(3.000000000001)); //result 3
NSLog(@"res: %.f", floor(3.9999999)); //result 3

double round ( double )

NSLog(@"res: %.f", round(3.5)); //result 4
NSLog(@"res: %.f", round(3.46)); //result 3
NSLog(@"res: %.f", round(-3.5)); //NB: this one returns -4

double fmin ( double, double )

NSLog(@"res: %.f", fmin(5,10)); //result 5

double fmax ( double, double )


NSLog(@"res: %.f", fmax(5,10)); //result 10

double  fabs( double )

NSLog(@"res: %.f", fabs(10)); //result 10
NSLog(@"res: %.f", fabs(-10)); //result 10

 

thêm  1 số giá trị cho ai cần

#define M_E           2.71828182845904523536028747135266250  /* e */
#define M_LOG2E     1.44269504088896340735992468100189214 /* log 2e */
#define M_LOG10E    0.434294481903251827651128918916605082 /* log 10e */
#define M_LN2        0.693147180559945309417232121458176568 /* log e2 */
#define M_LN10       2.30258509299404568401799145468436421 /* log e10 */
#define M_PI          3.14159265358979323846264338327950288  /* pi */
#define M_PI_2        1.57079632679489661923132169163975144  /* pi/2 */
#define M_PI_4        0.785398163397448309615660845819875721 /* pi/4 */
#define M_1_PI        0.318309886183790671537767526745028724 /* 1/pi */
#define M_2_PI        0.636619772367581343075535053490057448 /* 2/pi */
#define M_2_SQRTPI   1.12837916709551257389615890312154517  /* 2/sqrt(pi) */
#define M_SQRT2      1.41421356237309504880168872420969808  /* sqrt(2) */
#define M_SQRT1_2    0.707106781186547524400844362104849039 /* 1/sqrt(2) */
 
#define  MAXFLOAT    ((float)3.40282346638528860e+38)

 

Link nguồn từ http://www.touch-code-magazine.com/objective-c-math-functions/

doanhkisi
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.