Chủ nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2019

Javascript open new window

Ngày đăng: 22/1/2011, 10:14:35AM | Lượt xem: 4,456
Hot!

Dưới đây là đoạn javascript được viết lại để bạn dùng cho việc click mở một cửa sổ mới, hàm này được viết lại nhằm giúp ta dể dàng sử dụng và hổ trợ nhiều tính năng hơn. Bạn xem đoạn code sau:

Cách dùng:

 <a href="http://www.webtoolkit.info" title="Free code and tutorials"
onclick="return openWindow(this, {width:790,height:450,center:true})"
Free code and tutorials</a>

Hàm open window được viết lại:

 function openWindow(anchor, options) {
 
	var args = '';
 
	if (typeof(options) == 'undefined') { var options = new Object(); }
	if (typeof(options.name) == 'undefined') { options.name = 'win' + Math.round(Math.random()*100000); }
 
	if (typeof(options.height) != 'undefined' && typeof(options.fullscreen) == 'undefined') {
		args += "height=" + options.height + ",";
	}
 
	if (typeof(options.width) != 'undefined' && typeof(options.fullscreen) == 'undefined') {
		args += "width=" + options.width + ",";
	}
 
	if (typeof(options.fullscreen) != 'undefined') {
		args += "width=" + screen.availWidth + ",";
		args += "height=" + screen.availHeight + ",";
	}
 
	if (typeof(options.center) == 'undefined') {
		options.x = 0;
		options.y = 0;
		args += "screenx=" + options.x + ",";
		args += "screeny=" + options.y + ",";
		args += "left=" + options.x + ",";
		args += "top=" + options.y + ",";
	}
 
	if (typeof(options.center) != 'undefined' && typeof(options.fullscreen) == 'undefined') {
		options.y=Math.floor((screen.availHeight-(options.height || screen.height))/2)-(screen.height-screen.availHeight);
		options.x=Math.floor((screen.availWidth-(options.width || screen.width))/2)-(screen.width-screen.availWidth);
		args += "screenx=" + options.x + ",";
		args += "screeny=" + options.y + ",";
		args += "left=" + options.x + ",";
		args += "top=" + options.y + ",";
	}
 
	if (typeof(options.scrollbars) != 'undefined') { args += "scrollbars=1,"; }
	if (typeof(options.menubar) != 'undefined') { args += "menubar=1,"; }
	if (typeof(options.locationbar) != 'undefined') { args += "location=1,"; }
	if (typeof(options.resizable) != 'undefined') { args += "resizable=1,"; }
 
	var win = window.open(anchor, options.name, args);
	return false;
 
}

Các tham số truyền vào cho hàm là:

    * width
    * height
    * left
    * top
    * center
    * name
    * scrollbars
    * menubar
    * locationbar
    * resizable

Các bạn có thể dùng thử.

 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.