Thứ bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2019

Phương thức thực thi StoreProcedure với tham số chuyền vào động

Ngày đăng: 14/3/2011, 21:54:31PM | Lượt xem: 3,675
Hot!

một phương thức tiện lợi mà mình hay dùng trong các project, Phương thức thực thi thủ tục với các tham số chuyền vào động có thể thựcthi cho bất kỳ store nào mà không cần quan tâm đến bao nhiêu đối số. Điều bạn quan tâm là truyền tham số làm sao cho đúng kiểu dũ liệu tương ứng trong thủ tục

public DataTable StoreToTable(string TenStore,string TenBang, params object[] Giatri)
  {
    DataSet ds = new DataSet();
    try
    {
      conn = GetConnection();
      conn.Open();
      SqlCommand cm = new SqlCommand(TenStore, conn);
      cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
      SqlCommandBuilder.DeriveParameters(cm);
      for (int i = 1; i < cm.Parameters.Count; i++)
      {
        cm.Parameters[i].Value = Giatri[i - 1];
      }
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cm);
      
      da.Fill(ds, TenBang);
      
    }
    catch (Exception ex)
    {
      throw new Exception(ex.Message);
    }
    finally
    {
      conn.Close();// Đóng kết nối
    }
    return ds.Tables[TenBang];
  }
stty
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.