Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019

WebServices Method Overloading

Ngày đăng: 16/3/2011, 9:59:9PM | Lượt xem: 2,762
Hot!

Khi một web service là một class nó có thể sử dụng tất cả các thành phần của OO ví dụ như method overloading. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng methodoveloading trong WebServiece

Web services cũng là một class giống như các class khác của .Net. Tuy nhiên chúng có những method đặc biệt (được gọi là WebMethods ) có thể được thể hiện bởi WebServiece và được sử dụng bởi các  ứng dụng khác . Bên cạnh các WebMethods này, WebServieces cũng có các methods thông thường như ở các class khác.

Khi một web service là một class nó có thể sử dụng tất cả các thành phần của OO ví dụ như  method overloading. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng methodoveloading trong WebServiece

Tạo một WebMethods:

Đầu tiên bạn hãy tạo một WebServiece có các overloaded methods dưới đây:


public int AddNumbers(int a, int b)

public int AddNumbers(int a, int b, int c)

public decimal AddNumbers(decimal a, decimal b)

3 methods này trả về các giá trị khác nhau của Added numbers cho WebClient. Chúng ta sẽ đánh dấu những methods này là Web Methods bằng cách thêm thuộc tính [WebMethod] vào đằng trước public methods như sau:

[WebMethod]

public int AddNumbers(int a, int b) {     

    return a+b;

}

[WebMethod]

public int AddNumbers(int a, int b, int c) {     

    return a+b+c;

}

[WebMethod]

public decimal AddNumbers(decimal a, decimal b) {    

    return a+b;

}

Sau đó bạn chạy WebService trên trình duyệt. Sẽ có lỗi thông báo rằng methods AddNumbers() cùng sử dụng tên là  ‘AddNumbers’ và yêu cầu sử dụng thuộc tính MessageName của WebMethod.

Thêm thuộc tính MessageName:

Cách thêm thuộc tính MessageName cho WebMethod được làm như sau:

[WebMethod]

public int AddNumbers(int a, int b) {   

   return "a+b";

}

[WebMethod (MessageName="AddThreeNumbers")]

public int AddNumbers(int a, int b, int c) {   

    return a + b + c;

}

[WebMethod (MessageName="AddDecimal")]

public decimal AddNumbers(decimal a, decimal b) {  

   return a+b;

}

Sau khi làm xong các bước như trên bạn có thể chạy WebService trên trình duyệt. Bạn có thể thấy method đầu tiên được hiển thị là AddNumbers còn ở Method thứ 2 và 3 chúng ta đã đặt biệt hiệu chín la f thuộc tính MessageName và  biệt hiệu này sẽ được hiển thị.

 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.