Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2019

Định dạng hiển thị cho kiểu dữ liệu Double, Float trong C#

Ngày đăng: 16/3/2011, 10:0:19AM | Lượt xem: 25,963
Hot!
tag C#,

Những ví dụ sau chỉ cho bạn cách thức định dạng những số kiểu fload sang kiểu ký tự trong CS bằng cách sử dụng hàm static của lớp String là String.Format.

Số sau dấu chấm

Ví dụ định dạng này chuyển đổi một số double sang string với kết thú là 2 chữ số thập phân đằng sau. Định dạng sử dụng là:  „0.00".

String.Format("{0:0.00}", 123.4567); // "123.46"

String.Format("{0:0.00}", 123.4); // "123.40"

String.Format("{0:0.00}", 123.0); // "123.00"

Ví dụ tiếp theo cho phép bạn rút gọn những số thập phân thừa đằng sau dấu chấm, sử dụng định dạng „0.##".

String.Format("{0:0.##}", 123.4567); // "123.46"

String.Format("{0:0.##}", 123.4); // "123.4"

String.Format("{0:0.##}", 123.0); // "123"

 

Số trước dấu chấm thập phân

Sử dụng định dạng: „00.0, chúng ta sẽ được kết quả là số trước dấu chấm lúc nào cũng lớn hơn hoặc băng 2, và sau nó là một chữ số..

String.Format("{0:00.0}", 123.4567); // "123.5"

String.Format("{0:00.0}", 23.4567); // "23.5"

String.Format("{0:00.0}", 3.4567); // "03.5"

String.Format("{0:00.0}", -3.4567); // "-03.5"

Cách phần ngàn

Sử dụng định dạng mẫu: „0,0.0"

String.Format("{0:0,0.0}", 12345.67); // "12,345.7"

String.Format("{0:0,0}", 12345.67); // "12,346"

 

Số 0

String.Format("{0:0.0}", 0.0); // "0.0"

String.Format("{0:0.#}", 0.0); // "0"

String.Format("{0:#.0}", 0.0); // ".0"

String.Format("{0:#.#}", 0.0); // ""

 

Và sau đây là một số ví dụ vui.

String.Format("{0:my number is 0.0}", 12.3); // "my number is 12.3"

String.Format("{0:0aaa.bbb0}", 12.3); // "12aaa.bbb3"

 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.