Thứ bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018

Lấy về thông số phần cứng (C#)

Ngày đăng: 16/3/2011, 10:1:21PM | Lượt xem: 2,737
Hot!
tag C#,

Trong một số trường hợp, bạn cần lấy về thông số của phần cứng máy tính trong chương trình. Bài viết này hướng dẫn cách thức lấy về các thông số phần cứng máy tính.

Làm sao để lấy về các thông số phần cứng máy tính bằng C#?

Máy tính gồm nhiều phần cứng được ghép lại, mỗi thiết bị phần cứng đều có số Serial (mã). Lấy về mã số thiết bị là mục đích chính của bài viết này.

Để lấy được các thông số phần cứng, bạn cần tham khảo (references) thư viện System.Management. Khi bạn tạo mới một dự án, thư viện trên không được sử dụng.

Lấy về CPU ID

Đoạn mã sau đây cho phép bạn lấy về CPU ID

string cpuInfo = string.Empty;
ManagementClass mc = new ManagementClass("win32_processor");
ManagementObjectCollection moc = mc.GetInstances();

foreach (ManagementObject mo in moc)
{
if (cpuInfo == "")
{
// Lấy về mã số Processor.
cpuInfo = mo.Properties["processorID"].Value.ToString();
break;
}
}
return cpuInfo;

Mã số ổ đĩa - Hard Drive ID

Đoạn mã sau cho phép bạn lấy về mã số ổ đĩa, thật đơn giản.

ManagementObject dsk = new ManagementObject(@"win32_logicaldisk.deviceid=""" + drive + @":""");
dsk.Get();
string volumeSerial = dsk["VolumeSerialNumber"].ToString();

Kết luận

Hai đoạn mã trên mô tả cách thức lấy về thông số phần cứng máy tính, bạn có thể tìm hiểu sâu hơn thư viện Management để lấy về các thông số cần thiết.

 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.