Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019

[Tìm hiểu jQuery căn bản] Bài 3. Cú pháp trong jQuery

Ngày đăng: 23/7/2011, 10:4:13AM | Lượt xem: 10,908
Hot!

Với jQuery bạn có thể chọn hoặc truy vấn 1 thẻ HTML bất kỳ & thêm hành vi cho thẻ đó.

Các ví dụ về cách dùng cú pháp trong jQuery

$(this).hide()
Gọi phương thức tên là hide() để giấu những thẻ HTML đang được chọn (từ khóa this na ná ngôn ngữ lập trình khác, trong trường hợp này thay thế thẻ HTML hiện thời đang được tương tác)


$("#test").hide()

Gọi phương thức tên là hide() để giấu những thẻ HTML có chỉ số id = "test".
Ví dụ: <span id="test">abc</span><a href="yeusangtao.com" id="test">yeusangtao.com</a>


$("p").hide()
Gọi phương thức tên là hide() để giấu những thẻ <p> (thẻ xuống hàng)  trong HTML.
 

$(".test").hide()
Gọi phương thức tên là hide() để giấu những thẻ HTML có thuộc tính class = "test".
Ví dụ: <span class="test">yeusangtao.com</span>

Cú pháp jQuery

Cú pháp jQuery được dùng để chọn các thẻ HTML và tương tác các hành vi với các thẻ đó.

Cú pháp cơ bản rất đơn giản như sau: $(selector).action()

  • Dấu $ là để định nghĩa jQuery.
  • Phần (selector) là phần tìm các thẻ HTML thông qua tên thẻ, thuộc tính, lớp.
  • Phần action() là hành vi cần thực hiện cho các thẻ HTML sau khi tìm được.

 

Ví dụ:

$(this).hide() - ẩn thẻ HTML hiện tại

$("p").hide() - ẩn tất cả các thẻ <p> (thẻ xuống dòng)

$("p.test").hide() - ẩn tất cả các thẻ <p>có class = "test". Chẳng hạn: <p class="test">thẻ này ẩn</p> và <p>thẻ này không ẩn vì không có class = "test"</p>

$("#test").hide() - Ẩn các thẻ có id = "test"

 

Jquery là sự kết hợp tuyệt vời giữa cú pháp chọn lựa của XPath và CSS vì vậy nếu bạn nắm vững 2 phần đó bạn sẽ học jQuery nhanh hơn rất nhiều.

 

 

Hàm sẵn sàng thực thi trong 1 tài liệu (The Document Ready Function)

Bạn phải chú ý 1 điều là tất cả phương thức jQuery (kể cả các ví dụ đang học) đều nằm trong 1 hàm tên là document.ready()

$(document).ready(function(){

   // Thực hiện chức năng các hàm jQuery ở đây..

});

Hàm này dùng để ngăn chặn bất cứ code jQuery nào chạy trước khi trang HTML tải về hoàn thành. Như vậy hàm này đảm bảo dữ liệu chạy đúng kết quả.

Có vài ví dụ của 1 hành vi có thể bị lỗi nếu hàm chạy trước khi trang HTML được tải về client đầy đủ đó là:

  • Cố gắng ẩn 1 thẻ mà nó không tồn tại.
  • Cố gắng lấy kích thước của 1 hình ảnh mà chưa được tải về client.

 

Biên tập và chỉnh sửa: stty

Tham khảo từ: http://www.w3schools.com

 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.