Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Hướng dẫn làm WebService P1 (đơn giản)

Ngày đăng: 19/9/2011, 8:49:49PM | Lượt xem: 7,043
Hot!

Ứng dụng gồm server và client, bên phía server thì thao tác với code, hàm, thủ tục, phương thức, hay class để sử dụng cho phía client. phía client thì sử dụng các hàm, thủ tục, class đã tạo trên server, và tạo giao diện theo tác với người dùng.

sau đây là bài tập mẫu đơn giản "phép tính" source code download: www.mediafire.com/

mở VS  > new project > Asp.Net Web Service Application > ok

sau đây là các phương thức cần làm (Server), webmethod khai báo để sử dụng trên client

[WebMethod]
    public int pheptong(int x, int y)
    {
      return (x + y);
    }

    [WebMethod]
    public int pheptru(int x, int y)
    {
      return (x - y);
    }

    [WebMethod]
    public int phepnhan(int x, int y)
    {
      return (x * y);
    }

    [WebMethod]
    public double phepchia(int x, int y)
    {
      return (x / y);
    }

sau đó chạy ứng dụng (F5) > copy đường link (http://localhost:2833/Service1.asmx)

sau đó mở thêm project mới (đây là project client để thao tác user)

sau đó đặt tên bình thường như tạo web site thường (nhớ chọn là asp.net web application)

thêm kết nối đến server vào client

code Default.aspx.cs

 

      ServiceReference1.Service1SoapClient objser = new ServiceReference1.Service1SoapClient();
      string kq = "";
      int so1 = int.Parse(tb_so1.Text);
      int so2 = int.Parse(tb_so2.Text);
      switch (ddl_pheptoan.SelectedValue)
      {
        case "cong":
          kq = objser.pheptong(so1, so2).ToString();
          break;
        case "tru":
          kq = objser.pheptru(so1, so2).ToString();
          break;
        case "nhan":
          kq = objser.phepnhan(so1, so2).ToString();
          break;
        case "chia":
          kq = objser.phepchia(so1, so2).ToString();
          break;
      }
      lb_hienthiketqua.Text = "Ket qua: " + kq;

NMS-NMT
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.