Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019

[GoogleMaps Tutorial] Bài 1 : Google Maps HelloWorld

Ngày đăng: 15/11/2011, 11:12:4AM | Lượt xem: 18,260
Hot!

Đây là loạt Tutorial về Google Maps từ cơ bản đến nâng cao, có hướng dẫn rất cụ thể. Hi vọng giúp các bạn yêu thích Android có thể tiếp cận và phát triển phong trào Android của Việt Nam ngày càng lớn mạnh.(mới copy của lão Thông DM trên vietandroid ae cùng tham khảo nhá)

Bài 1 : Google Maps HelloWorld

1. Tạo project sử dụng Google Maps API

2. Đăng ký và lấy key Google Maps API
Để sử đụng dược Google Maps API trong ứng dụng của mình thì bạn phải đăng ký 1 key miễn phí từ Google Maps API. Để đăng ký được bạn cần làm theo các bước sau :
a. Lấy MD5 fingerprint code
Bạn phải xác định được file debug.keystore , đường dẫn thông thường là:

Windows Vista & Window7: C:\Users\<user>\.android\debug.keystore
Windows XP: C:\Documents and Settings\<user>\.android\debug.keystore
OS X and Linux: ~/.android/debug.keystore

Nếu bạn dùng Eclipse thì có thể vào Windows > Prefs > Android > Build để lấy đường dẫn như bên dưới:

Sau khi lấy được đường dẫn của debug.keystore. Bạn bật cmd lên và chạy command sau để lấy MD5 fingerprint code:

keytool -list -alias androiddebugkey -keystore <path_to_debug_keystore>.keystore -storepass android -keypass android

Cụ thể như ở trên mình sẽ chạy command như sau:

keytool -list -alias androiddebugkey -keystore C:\Users\Thongdm\.android\debug.keystore  -storepass android -keypass android

Kết quả:

Như trên thì MD5 fingerprint code là : 

Mã:
46:2C:DD:3F:5A:4E:97:6E:6E:7F:DD:A3:AD:90:FB:73
 
b. Lấy key Google Maps API
Bạn vào link sau : http://code.google.com/android/maps-api-signup.html
Paste MD5 fingerprint code vào và click Generate API key , site sẽ tự sinh cho bạn 1 key.
 
Hiển thị Google Maps trên ứng dụng của bạn
Để sử dụng Google Maps API , bạn phải khai báo trong file AndroidManifest.xml
Bằng cách add thêm <uses-library> cùng với INTERNET Permission.
<uses-library android:name="com.google.android.maps" />
 
 
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
Full source 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   package="com.vietandroid.tut.map"
   android:versionCode="1"
   android:versionName="1.0">
  <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
   <uses-library android:name="com.google.android.maps" />
    <activity android:name=".GoogleMapsActivity"
         android:label="@string/app_name">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
 
  </application>
  <uses-sdk android:minSdkVersion="3" />
 
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>
 
</manifest> 
Tiếp theo bạn add đoạn code lấy được ở phần 2 vào Layout
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android<img src="http://vietandroid.com/images/smilies/redface.gif" border="0" alt="" title="Embarrassment" class="inlineimg">rientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  >
<TextView 
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/hello"
  />  
  <com.google.android.maps.MapView android:id="@+id/simpleGM_map"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="310px"
  android:apiKey="0tl5xRhVSFoXlIq3NfZ97l4zLTKLVHtklJ-D5CQ"
  android:layout_x="2px"
  android:layout_y="100px"
  android:clickable="true" />
</LinearLayout>
 
Trong GoogleMapsActivity.java bạn phải Extend MapsActivity và overrides phương thức isRouteDisplayed()
package com.vietandroid.tut.map;
 
import android.os.Bundle;
 
import com.google.android.maps.MapActivity;
 
public class GoogleMapsActivity extends MapActivity {
  /** Called when the activity is first created. */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
  }
 
  @Override
  protected boolean isRouteDisplayed() {
    // TODO Auto-generated method stub
    return false;
  }
}
Thế là xong, đến đây bạn chạy chương trình:

 

Source Code tham khao. Download

doanhkisi
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.