Thứ tư, ngày 24 tháng 7 năm 2019

Android Google Maps Tutorial - Phần 2

Ngày đăng: 15/11/2011, 11:25:4AM | Lượt xem: 9,585
Hot!

 

 Bài 2 : Hiển thị Zoom View trong Google Maps

Ở bài 1 chúng ta đã hiển thị được Google Maps trên ứng dụng. 1 chức năng tất yếu của Maps là zoom in và zoom out, trong bài này chúng ta sẽ thêm chức năng này vào ứng dụng Google Maps của mình.Lưu ý : Bạn vẫn tiếp tục sử dụng project ở bài 1.

Đầu tiên , trong Layout main.xml bạn thêm 1 LinearLayout để chứa ZoomControl:

<LinearLayout android:id ="@+id/zoom"
  android:layout_width ="wrap_content"
  android:layout_height = "wrap_content"
  android:layout_alignParentBottom = "true"
  android:layout_centerHorizontal = "true"
  />

File main.xml của bạn sẽ như sau :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  >
<TextView
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/hello"
  />  
  <com.google.android.maps.MapView android:id="@+id/myMap"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:apiKey="0tl5xRhVSFoXlIq3NfZ97l4zLTKLVHtklJ-D5CQ"
    android:layout_x="2px"
    android:layout_y="100px"
    android:clickable="true" />
  
  <LinearLayout android:id ="@+id/zoom"
    android:layout_width ="wrap_content"
    android:layout_height = "wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom = "true"
    android:layout_centerHorizontal = "true"
    />
    
</RelativeLayout>

Trong GoogleMapsActivity.java bạn thêm vào đoạn code sau để hiển thị Zoom Control


//Add zoom view to Google Maps
mapView = (MapView)findViewById(R.id.myMap);
LinearLayout zoomLayout = (LinearLayout)findViewById(R.id.zoom);
View zoomView = mapView.getZoomControls();
zoomLayout.addView(zoomView, new LinearLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT));
mapView.displayZoomControls(true);

Như các bạn thấy, ta phải khai báo đối tượng mapView của lớp MapView để điều khiển GoogleMaps, và phương thức :

 
View zoomView = mapView.getZoomControls();
 


để trả lại View của ZoomControl.

Full sourcecode của lớp GoogleMapsActivity.java :

 

package com.vietandroid.tut.map;
 
import android.os.Bundle;
import android.view.KeyEvent;
import android.view.View;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.LinearLayout.LayoutParams;
 
import com.google.android.maps.MapActivity;
import com.google.android.maps.MapController;
import com.google.android.maps.MapView;
 
public class GoogleMapsActivity extends MapActivity {
 
  MapView mapView;
  /** Called when the activity is first created. */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    
    //Add zoom view to Google Maps
    mapView = (MapView)findViewById(R.id.myMap);
    LinearLayout zoomLayout = (LinearLayout)findViewById(R.id.zoom);
    View zoomView = mapView.getZoomControls();
    zoomLayout.addView(zoomView, new LinearLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT));
    mapView.displayZoomControls(true);
  }
 
  @Override
  protected boolean isRouteDisplayed() {
    // TODO Auto-generated method stub
    return false;
  }
}

Chạy chương trình :

Nếu muốn bổ sung thêm phím tắt để dùng chức năng ZoomIn và ZoomOut , các bạn có thể Override phương thức onKeyDown()để bắt sự kiện khi bấm phím:

@Override
public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
  // TODO Auto-generated method stub
  
  MapController mc = mapView.getController();
  switch (keyCode) {
  case KeyEvent.KEYCODE_I:
      mc.zoomIn();
      break;
  case KeyEvent.KEYCODE_O:
      mc.zoomOut();
      break;
  }
  return super.onKeyDown(keyCode, event);
}

Như trên mình sử dụng phím I để zoomIn, phím O để zoomOut.

Download SourceCode : 

http://www.mediafire.com/?2hhjdk92wejm3gu

 nguồn từ http://mobilepro.vn

doanhkisi
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.