Thứ sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Chuyển OpenOffice ODT thành Microsoft Word DOC

Ngày đăng: 3/3/2012, 23:57:39AM | Lượt xem: 1,303
Hot!

Không giống như ứng dụng Word 2010, các phiên bản cũ hơn của bộ sản phẩm Microsoft Office không có khả năng đọc hoặc chỉnh sửa văn bản định dạng ODT của OpenOffice.

Và sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu phương pháp đơn giản nhất để khắc phục vấn đề này.

Trước tiên, kí