Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Ngày đăng: 19/3/2012 | Lượt xem: 9,230 Google Bookmarks Facebook twitter Yahoo! Bookmarks

Bằng cách kết hợp join và into, ta có thể kết nhiều tập dữ liệu và kết quả trả về sẽ được nằm trong một cấu trúc phân cấp tương tự như GroupBy. Một đặc điểm của Group Join là tập dữ liệu bên trái sẽ được lấy tất cả, không quan tâm chúng có được so khớp trùng với tập dữ liệu bên phải hay không. T ...

Ngày đăng: 19/3/2012 | Lượt xem: 5,114 Google Bookmarks Facebook twitter Yahoo! Bookmarks

Là một toán tử deffered, GroupBy có chức năng gom nhóm dữ liệu theo một hoặc một nhóm điều kiện được gọi là key. Mỗi nhóm dữ liệu này được chứa trong một đối tượng kiểu IGrouping< TKey, TElement>.

Ngày đăng: 19/3/2012 | Lượt xem: 10,206 Google Bookmarks Facebook twitter Yahoo! Bookmarks

Trong bài trước “LINQ – Sử dụng Inner Join” tôi đã giới thiệu cơ bản về Inner Join trong LINQ, tuy nhiên ví dụ trong bài chỉ thực hiện join hai bảng với một mệnh đề join. Bài viết này sẽ tiếp tục về chủ đề Inner Join với ví dụ từ ba bảng Orders, OrderDetails và Products trong Northwind database.

Ngày đăng: 19/3/2012 | Lượt xem: 46,914 Google Bookmarks Facebook twitter Yahoo! Bookmarks

Inner join có tác dụng trả về một tập kết quả từ nhiều tập hợp. Tập kết quả này là giao của các tập hợp được kết dựa trên giá trị (key) so sánh. Trong bài viết này tôi sẽ làm một ví dụ đơn giản để bạn thấy cách truy vấn dữ liệu từ hai tập hợp/bảng, theo hai kiểu cú pháp LINQ là Query Syntax và M ...

Ngày đăng: 19/3/2012 | Lượt xem: 10,050 Google Bookmarks Facebook twitter Yahoo! Bookmarks

Trong bài viết Hướng dẫn cơ bản về LINQPad tôi đã thực hiện các ví dụ thực thi mã lệnh C# với hai chế độ là C# Expression và C# Statement(s). Qua bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách để thực thi một chương trình C# (chọn Language là C# Program) trong LINQPad.

Ngày đăng: 19/3/2012 | Lượt xem: 9,258 Google Bookmarks Facebook twitter Yahoo! Bookmarks

LINQPad là một công cụ được tạo ra để giúp thao tác với database bằng LINQ bởi tác giả Joseph Albahari. Với phiên bản mới nhất hiện nay, LINQPad hỗ trợ tất cả chức năng của C# 4.0 và .NET Framework 4.0: LINQ to Object, LINQ to XML, LINQ to SQL và Parallel LINQ. LINQPad còn cung cấp rất nhiều ví ...

Ngày đăng: 19/3/2012 | Lượt xem: 6,668 Google Bookmarks Facebook twitter Yahoo! Bookmarks

Trong bài trước khi giới thiệu về “Object-Relational Mapping, Entity Class, Association và DataContext”, tôi đã làm một ví dụ nhỏ tạo entity class và truy vấn dữ liệu trên database Northwind. Hôm nay tôi sẽ làm một ví dụ tương tự nhưng hoàn chỉnh hơn để bạn hiểu rõ cách tạo và sửa đổi các entity ...

Ngày đăng: 19/3/2012 | Lượt xem: 11,266 Google Bookmarks Facebook twitter Yahoo! Bookmarks

Là một API được tạo ra để làm việc với SQL Server, LINQ to SQL đem lại hướng tiếp cận mới cho việc truy xuất và thao tác dữ liệu từdatabase. Sử dụng phương pháp ánh xạ giữa các đối tượng database và đối tượng trong lập trình (ORM), bạn có thể truy vấn dữ liệu giống như LINQ to Object.

Ngày đăng: 19/3/2012 | Lượt xem: 6,216 Google Bookmarks Facebook twitter Yahoo! Bookmarks

Một khi đã làm quen với Lambda Expression, bạn có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng LINQ (Language-Integrated Query)  để thao tác với các collection. Ra đời từ phiên bản .Net 3.5 gắn liền với Extension Method và các chức năng lập trình mới, LINQ đã trở thành “cầu nối để xóa đi khoảng cách giữa hai ...

Ngày đăng: 16/3/2012 | Lượt xem: 4,772 Google Bookmarks Facebook twitter Yahoo! Bookmarks

Như đã giới thiệu trong bài “ExpandoObject, DynamicObject và Dynamic Method Bag“, để minh họa rõ ràng hơn cho cách sử dụng DynamicObject, tôi đã tạo một wrapper của lớp string với tên gọi Y2String trong C#. Lớp này sẽ override các phương thức cần thiết của DynamicObject để sử dụng được các phươn ...
1 2 Last

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.